Gradska knjižnica Beli Manastir uvodi besplatan program “Uskoro u školu, danas u knjižnicu” za svu djecu

SHARE

djeca u knjižnici

U Gradskoj knjižici Beli Manastir ustrojava se program „USKORO U ŠKOLU, DANAS U KNJIŽNICU“ namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu, a kao podrška programu predškole koji se provodi u vrtićima.

Program je besplatan za sve polaznike, te se odvija prema unaprijed utvrđenom planu.

OBILJEŽJA PROGRAMA „USKORO U ŠKOLU, DANAS U KNJIŽNICU“
• podrška programu predškole u lokalnoj zajednici s postojećim potencijalima i resursima,
• poticanje svih aspekata djetetova razvoja,
• nastojanje da dijete upozna prostor knjižnice i u njemu dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti,
• utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi pružanjem prigoda i mogućnosti za samoostvarenje, omogućivanje stjecanja iskustva o različitostima te upućivanje na osnovne moralne vrijednosti i tradicije kojoj dijete pripada,
• poticanje razvoja u zajednici i osjećaja za zajednicu u kojoj dijete odrasta,
• upoznavanje s osnovnim socijalnim vještinama u prostoru knjižnice, te stjecanje osnovnih znanja i vještina u knjižnici kao nezaobilaznom prostoru uspješnog obrazovnog procesa,
• praćenjem razvoja osnovnih vještina moguće je uočiti posebne potrebe/sposobnosti djeteta, surađivati s roditeljima i stručnjacima.

predskolci18