Besplatna informatička obuka za početnike (odrasle osobe) u Kneževim Vinogradima

    SHARE

    laptop

    Tečaj se organizira u sklopu projekta EAT GREEN – ˝Sustainable table – Culinary traditions and innovations along Baranya Greenway˝, koji se financira sredstvima prekograničnog programa suradnje INTERREG V-A Mađarska -Hrvatska 2014-2020.

    1

    2