Zbog smanjenja lista čekanja HZZO ugovara dodatne postupke MR-a, CT-a, PET/CT-a i uroterapije kod djece

  SHARE
  foto: pixabay
  foto: pixabay

  HZZO obavještava sve da radi smanjenja lista čekanja, prema uputi Ministarstva zdravstva, za razdoblje od 1. studenog do 31. prosinca ove godine, HZZO ugovara dodatne postupke uroterapije s biofeedbackom kod djece, magnetne rezonance (MR), kompjuterizirane tomografije (CT) i PET/CT dijagnostike.

  Ugovoreno je sveukupno dodatnih 5830 postupaka MR-a za gradove Čakovec, Split, Rijeka, Osijek, Zabok, Zagreb, Šibenik i Karlovac (za studeni 2815 postupaka MR-a, te za prosinac 3015 postupaka MR-a).

  Ugovoreno je 500 dodatnih postupaka CT-a za Split (250 postupaka za svaki mjesec).

  Za studeni i za prosinac ugovoreno je dodatnih 120 postupaka uroterapije s biofeedbackom kod djece za Zagreb (po 60 postupaka svaki mjesec).

  Ugovoreno je i dodatnih 1600 postupaka PET/CT-a za oba mjeseca zajedno, 560 za Zagreb, te 1040 sveukupno za Osijek, Split i Rijeku.
  Upravno vijeće HZZO-a donijelo je odluku o osiguravanju dodatnih sredstava za provođenje spomenutih postupaka. Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Financijskom planu HZZO-a za 2018. godinu i u projekciji za 2019. i 2020. godinu. Ugovaranje dodatnih postupaka osigurava se dostupnost i kontinuiranost zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a.