U Osijeku otvoren prvi Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom

  SHARE
  foto:obž
  foto:obž

  Prvi Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom otvoren je u Osijeku, a njegov rad predstavljen je jučer u Hotelu Osijek nazočnim predstavnicima organizacija i udruga invalida, gradova i općina, Osječko-baranjske županije te zainteresiranim građanima.

  Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak rekla je da na području Slavonije i Baranje živi više od 87.000 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, pa je pokrenuta inicijativa za osnivanjem ureda, čime bi se poticao ravnomjeran razvoj resursa koji doprinose većoj uključenosti, sigurnosti i izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom neovisno o tome gdje žive.

  Osječko-baranjska županije je podržala projekt osnivanja ureda, čijim predstavnicima je zamjenik župana Goran Ivanović poželio uspješan rad i ostvarenje ciljeva. Uz potporu zajedničkim projektima, Županija ujedno nastavlja i provođenje vlastitih mjera i aktivnosti kojima se jača položaj i prava osoba s invaliditetom.

  Click to enlarge image 1.jpgClick to enlarge image 2.jpgClick to enlarge image 3.jpgClick to enlarge image 4.jpgClick to enlarge image 5.jpg

  Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prošle godine na području Županije bilo je 32.088 osoba s invaliditetom (10,5 posto ukupnog broja stanovnika), od toga je 17.255 u radno aktivnoj dobi. Broj djece, odnosno osoba u dobi od 0-19 godina s invaliditetom na području Županije iznosi 2.640, odnosno 8 posto od ukupnog broja osoba s invaliditetom i na razini je postotka u Republici Hrvatskoj. Čak 68 posto ukupnog broja osoba s invaliditetom u Županiji nema završenu osnovnu školu, zaposleno je samo 637 osoba, a oko 80 posto osoba s invaliditetom živi u obitelji (gotovo 80 posto), a 14 posto u nezadovoljavajućim uvjetima. Iz braniteljske populacije potječe 6.268 osoba s invaliditetom, što je 19,5 posto ukupnog broja osoba s invaliditetom.

  Stoga je i u Strategiji razvoja Osječko-baranjske županije skupina osoba s invaliditetom navedena kao jedna od prioritetnih korisničkih skupina, a sustavnim pristupom učinjeni su značajni pomaci u svim segmentima društvenog života u poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom.

  Značajni pomaci vezano za nadležnost Županije učinjeni su u uklanjanju arhitektonskih barijera ugradnjom dizala, rampi i slično u ustanovama kojima je Županija osnivač. U okviru projekta “Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ” planirano je izvođenje radova u Domu zdravlja Osijek, odnosno izgradnja betonskih rampi za osobe s invaliditetom za pristup ordinacijama u Antunovcu, Čepinu, Erdutu, Retfali, Jugu II i Reisnerovoj, kao i izvođenje lifta ili podizne platforme u Čepinu, Retfali i Jugu II. Napravit će se i zamjena postojeće platforme s liftom u Domu zdravlja Đakovo.

  Za djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom od velike je pomoći uvođenje pomoćnika u nastavi, kao i projekti „Učimo zajedno 4“ i „Pomoćnici u nastavi“. Županija sufinancira troškove poludnevnog boravka za odrasle osobe s invaliditetom u dislociranoj jedinici Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ u Briješću, a kroz projekt „Kvaliteta života osoba s invaliditetom“ u proračunu su osigurana sredstva koja se mogu doznačiti osobama s invaliditetom izravno za nabavku pomagala, odlazak na rehabilitaciju, liječenje i slično, a sve u svrhu kvalitetnijeg života tih osoba i njihove bolje integracije u društvo.

  Posebnu pozornost ima izgradnja Centra za autizam u Osijeku, koja je pred samim završetkom, a u komu Osječko-baranjska županija sudjeluje s gotovo 12.000.000,00 kuna.