Radionice: Razvoj ljudskih vještina

SHARE
foto:pixabay
foto:pixabay

Općina Kneževi Vinogradi u sklopu projekta ˝Sustainable table – Culinary traditions and innovations along Baranya Greenway˝, skraćenog naziva ˝EAT GREEN˝ koji se financira sredstvima INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. organizira radionice pod nazivom: Razvoj ljudskih vještina.

Radionice će biti održane u Kneževim Vinogradima, a podijeljene su u četiri cjeline (datum održavanja):

1. Upoznavanje i prijenos iskustava postojećih poduzetnika (28.11.2017.)
2. Razvoj prodajnih, pregovaračkih i komunikacijskih vještina (07./08.12.2017.)
3. Radionice izrade domaćih proizvoda i rukotvorina (15./16.12.2017.)
4. Izrada poslovnih koncepata/planova (19.12.2017.)

Više informacija o radionicama možete dobiti putem telefona: 099/613-2947 (Ines Palko Tatai) ili putem e-mail adrese: ines.palko@gmail.com.

Radionice su besplatne za sve sudionike.