Prijava za subvencioniranje školskih udžbenika u školskoj godini 2017./2018. na području Općine Čeminac

    SHARE
    ilustracija
    ilustracija

    Općina Čeminac poziva se roditelji s područja Općine da do 18.08. dođu u Općinu i prijave se za sufinanciranje u šk.god. 2017/2018. godini.

    Obrazac prijave nalazi se na službenoj stranici Općine Čeminac