Potpisan sporazum između Grada i Policijske uprave vezan uz provođenje preventivnih projekata

    SHARE

    Danas  u 11 sati održan je sastanak predstavnika Grada Belog Manastira i Policijske uprave Osječko-baranjske. Na sastanku je potpisan sporazum o međusobnoj suradnji na provođenju i financiranju preventivnih projekta na područja Grada Belog Manastira. Policijska uprava Osječko-baranjska nositelj je preventivnih projekata pod zajedničkim nazivom „Zajedno više možemo“,a Policijska postaja Beli Manastir njihov provoditelj. Njihov cilj je provođenje programa primarne prevencije svih oblika rizičnog ponašanja s naglaskom na prevenciju zlouporabe sredstava ovisnosti, prevenciju činjenja kaznenih djela i prekršaja, te posebno kazneno-pravnu zaštitu djece i mladih ali i ostalih građana. Gradonačelnik Tomislav Rob napominje kako će posebno pažnju preusmjeriti na maloljetničko nasilje, te nasilje preko interneta koje je danas vrlo učestalo te ovim projektom nastoje zaštititi i bicikliste na području Belog Manastira.