Portal Baranja info dobio zeleno svijetlo od Agencije

  SHARE
  Foto:24info
  Foto:24info

  Agencija za elektroničke medije nakon manje od dva mjeseca nadgledanja portala 24 info na sjednici Vijeća donijela je odluku da se Udruga Nezavisna medijska mreža (NMM) upisuje kao neprofitni poslužitelj elektroničke publikacije u knjigu pružatelja elektroničke publikacije.

  Udruga NMM uputila je zahtjev za upis pružatelja elektroničke publikacije Agenciji u ožujku 2015. godine. Uz podatke o Udruzi izrađena je Programska osnova portala te je upućena Agenciji. Nakon utvrđivanja ispravnosti dokumentacije i bez ijedne primjedbe na programsku osnovu početkom travnja Udruga je dobila dopis u kojemu se odobrava puštanje portala u rad kako bi isti mogla nadzirati Agencija. Portali 24 info i Baranja info započeli su s radom 4. travnja 2015. godine i od tada bilježe kontinuirani rast posjeta.

  U nepuna dva mjeseca nadgledanja portala 24 info nije uočena niti jedna zapreka ili nedostatak te je na sjednici Vijeća agencije od 12. svibnja donesena odluku da se Udruga NMM upisuje kao neprofitni poslužitelj elektroničke publikacije u knjigu pružatelja elektroničke publikacije. Ovim činom portal 24info.hr portal Baranja info postao je jedini lokalni portal na području Baranje koji je upisan u registar Agencije.