Podjela kanti za razvrstavanje otpada

  SHARE

  Općina Petlovac obavještava mještane svojih naselja kako će se prema sljedećem rasporedu vršiti podjela kanti za razvrstavanje otpada od 8 do 13 sati:

  1. Petlovac- Dom kulture 12. svibnja
  2. Baranjsko Petrovo Selo- Dom kulture 13. svibnja
  3. Novi Bezdan -Dom kulture 14. svibanj
  4. Luč – Vatrogasni doma DVD-a Luč 15. svibanj

  Informaciju za ostala mjesta vezana uz podjelu kanti općina će izvjesiti na oglasnim pločama i svojoj web stranici tijekom idućeg tjedna.

  Da općina Petlovac vodi računa o ekologiji i zaštiti prirode ne treba posebno napominjati u posljednjih nekoliko godina sanirana je većina divljih deponija. Od svibnja 2015. godine mještani općine razvrstavanje otpada više neće morati raditi putem jednokratnih vreća, već PVC kanti zapremnine 120 l. Osim spomenutih kanti za mještane na više lokacija u općini biti će “zeleni otoci” s kantama zapremnine 660 l.

  Projekt je aplicirala Općina Fondu u 2014. godine, kada je i provedena javna nabava. Ovu investiciju vrijednosti većoj od 766.000,00 kuna zajednički je sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (581.000,00 kuna) i Općine Petlovac (185.000,00 kuna).