Podjela “Božićnice” umirovljenicima s područja Općine Bilja

  SHARE

  baka i djeda

  Obavještavaju se umirovljenici sa prebivalištem na području Općine Bilje da će se isplata dara povodom predstojećeg blagdana vršiti uplatom na osobne račune u prosincu 2017.godine u iznosu:

  * 200,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom do 1.000,00 kuna
  * 150,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom od 1.000,01-1.500,00 kuna i
  * 100,00 kuna po umirovljeniku sa mirovinom od 1.500,01-2.500,00 kuna.

  Pravo na dar imaju svi umirovljenici čija ukupna mirovina koju primaju sa osnova mirovinskog staža u Republici Hrvatskoj i eventualno mirovinskog staža u inozemstvu ne prelazi 2.500,00 kuna.

  Oni koji se do sada nisu prijavili, zahtjev mogu podnijeti u uredu Općine Bilje, K. Zvonimira 1b, svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 13:00 sati te priložiti:
  1. presliku zadnjeg odreska primljene mirovine (za LISTOPAD ILI STUDENI 2017) ili Rješenje o mirovini (SAMO NOVI UMIROVLJENICI) sa vidljivim iznosom visine mirovine
  2. OIB
  3. presliku tekućeg ili žiro računa te osobnu iskaznicu na uvid

  Umirovljenici koji nemaju otvorene tekuće ili žiro račune svoj dar mogu preuzeti u gotovini i to:
  Za VARDARAC -11.prosinca 2017.g. dijelit će se u na adrese umirovljenika od 10,00 do 14,00 sati
  Za KOPAČEVO – 11. prosinca 2017.g u Domu kulture Kopačevo, od 16,00-18,00 sati
  Za LUG i KOZJAK – 11. prosinca 2017.g u Domu kulture Lug(Kockica), od 10,00 -15,00 sati
  Za BILJE – 11. prosinca 2017.g.u prostorijama Općine Bilje, od 10,00-13,00 sati