Podjela “Božićnice” na području Općine Čeminac

    SHARE

    baka i djeda

    Poziv umirovljenicima s područja Općine Čeminac da dođu u Općinu Čeminac do 15. prosinca 2017. godine radi prijave za ostvarivanje prava na Božićnicu, koja će se dijeliti dana 22. prosinca 2017. godine u Međimurskom domu u Kozarcu s početkom u 16:00 sati.

    Prilikom prijave potrebno je priložiti osobnu iskaznicu, OIB i posljenji odrezak od mirovine.