Otvoren natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama s područja Općine Bilja

    SHARE

    bilje

    Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Bilje(«Službeni glasnik Općine Bilje» broj 12/17) i članka 45. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje » broj: 5/13 i 3/14 ), Općinski načelnik Općine Bilje dana, 09.12 2017. godine, objavljuje NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2018. godinu iz proračuna Općine Bilje.

    Potrebnu dokumentaciju možete potražiti na službenoj stranici Općine Bilje.