Otvoren natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija s područja Kneževi Vinogradi

  SHARE
  foto:pixabay
  foto:pixabay

  Općina Kneževi Vinogradi raspisala natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u akademskoj, odnosno školskoj 2017./2018. godini.

  Dodjeljuju se slijedeće stipendije:
  1. Stipendije prema uspjehu u školi /fakultetu:
  1.1. 5 stipendija za učenike u mjesečnom iznosu 200,00 kn po učeniku;
  1.2. 10 stipendija za studente u mjesečnom iznosu 500,00 kn po studentu;

  2. Stipendije prema socijalnom statusu:
  2.1. 5 stipendije za učenike u mjesečnom iznosu 200,00 kn po učeniku;
  2.2. 10 stipendija za studente u mjesečnom iznosu 500,00 kn po studentu;

  Učenik ili student može podnijeti molbu za obje kategorije stipendija u odvojenim prijavama, ako ostvaruje pravo i po jednoj i po drugoj vrsti stipendije, ostvarit će samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći učenik ili student.
  Odobrene stipendije dodjeljuju se učenicima/studentima do završetka školovanja za koje su im dodijeljene.

  II.
  Pravo na dodjelu stipendija:
  A) Stipendije prema uspjehu u školi /fakultetu:
  1. Za učenike:
  • Da su državljani Republike Hrvatske
  • Da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole
  • Da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu
  • Da imaju prosjek ocjena najmanje 4,0.
  Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
  – uspjeh u školovanju
  – postignuti izvanškolski rezultati tijekom školovanja.
  2. Za studente:
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su redoviti studenti druge ili više godine studija
  • da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godinu
  • da imaju prosjek ocjena najmanje 3,0 za tehničke i prirodne studije, te 3,5 za društvene studije
  • da nisu apsolventi
  • da nisu stariji od 26 godina.
  Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
  – uspjeh tijekom posljednje dvije godine studija, odnosno prve godine studija
  – umjetnički, stručni i znanstveni rad tijekom studija.
  U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh u školi ima isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini dohotka porezne uprave, broj članova obitelji i dr.).

  B) stipendije prema socijalnom statusu
  1. za učenike odnosno studente:
  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da su redoviti učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti druge ili više godine studija
  • da imaju prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi najmanje 1 godine
  • da nisu stariji od 26 godina

  Elementi za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
  – socijalni status učenika, odnosno studenta
  – uspjeh u školovanju

  Ostale informacije potražiti na službenim stranicama Općine.