Općini Kneževi Vinogradi odobreno 1,6 milijuna kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta

  SHARE
  Foto: Pixabay
  Foto: Pixabay

  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je financiranje projektnog prijedloga Općine Kneževi Vinogradi “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi”.

  Projekt je prijavljen u listopadu 2017. godine te je sukladno pravilima dodijele bespovratnih sredstava, prošao III faze ocjenjivanja koje je morao zadovoljiti kako bi bio odobren za financiranje. Odluka o financiranju projekta donesena je 28. prosinca 2017. godine.

  Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.898.562,50 kn, a budući da stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85%, Odlukom je odobreno sufinanciranje u iznosu od 1.613.778,12 kn.

  Projekt se sastoji od aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, a njegovom uspostavom mještani Općine Kn. Vinogradi će bez naknade moći odlagati različite vrste otpada koje su izdvojene iz kućnog komunalnog otpada.

  Reciklažno dvorište biti će namijenjeno za: dopremu, razvrstavanje, predobradu i privremeno korištenje: neopasnog otpada (papir, karton, drvo, plastika, guma metal, stiropor, odjeća, obuća i sl.), problematičnog otpada (mineralna ulja, jestiva otpadna ulja, zauljena ambalaža, akumulatori i baterija, stari lijekovi i kemikalije, fluoroscentne cijevi, EE otpad, azbestni otpad i sl.), ostale vrste problematičnog otpada (otapala, kiseline, lužine, pesticidi, citotoksici i citostatici, odbačena oprema koia sadrži klororofluougljike, ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari i sl.) te za prešanje papira i recikliranje i privremeno skladištenje građevinskog otpada

  Kako bi mještani Općine Kn. Vinogradi imali sve pravovremene i relevantne informacije, u sklopu projekta će se provesti niz informativno-edukativnih aktivnosti (predavanja, radionice za djecu) s ciljem što boljeg upoznavanja sa održivim gospodarenjem otpadom i podizanjem razine svijesti o potrebi i postojanju infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada kako bi u konačnici svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli učinkovitijem gospodarenju otpadom.

  Svrha izgradnje reciklažnog dvorišta je pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu te na taj način doprinijeti očuvanju bogatstva prirodnih resursa koji nas okružuju.