Općina Popovac raspisala natječaj za udruge i projekte za 2018. godinu

  SHARE
  ilustracija
  ilustracija

  Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za udruge koje su programski usmjerene na rad u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba od interesa za Općinu Popovac.

  Općina Popovac na temelju ovog Natječaja udrugama u području obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Popovac za 2018. godinu.

  Natječajnu dokumetaciju možete preuzeti na službenoj stranici Općine Popovac.