Ograničenje od 80 kW za mlade vozače odlazi u povijest

  SHARE
  foto:pixabay
  foto:pixabay

  Dana 29.svibnja.2015 godine Ustavni sud RH donio je odluku o ukidanju ograničenja koje propisuje mladim vozačima zabranu upravljanja vozila čija snaga prelazi 80kW .Ustavni sud je već 2013. ovo ograničenje obrazložio kao sporno zbog toga što nije jednako primjenljivo na strane i domaće vozače, no MUP je tek sada shvatio da postupa suprotno Direktivi o vozačkim dozvolama Europske Unije.

  EU direktiva o vozačkim dozvolama jasno propisuje kako države članice mogu primijeniti svoje nacionalne odredbe o ograničenju, privremenom oduzimanju , povlačenju i poništavanju prava na upravljanje vozilom isključivo strancima koji u dotičnoj zemlji imaju prebivalište, što znači da je ograničenje od 80 kW može vrijediti, uz državljane Hrvatske, i za vozače kojima je uobičajeno prebivalište Hrvatska. Direktiva propisuje i što je to uobičajeno prebivalište – mjesto u kojem osoba boravi najmanje 185 dana u kalendarskoj godini. Prema tome, ograničenje od 80 kW nipošto se nije smjelo primjenjivati na turistima ili vozačima u tranziciji.

  Dana 22. svibnja ove godine uz 78 glasova “za”, 5 “protiv” i 5 “suzdržanih” donesena je odluka o ukidanju zabrane te će se ova izmjena zakon primjenjivati od 15. lipnja. 2015. godine.