Obavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Bilje

    SHARE

    trovanje štakora, glodoavca

    Operativni plan provedbe preventivne sustavne deratizacije na području Bilja možete pogledati na službenoj stranici Općine Bilja.