Nagrađivanje najljepšeg pisma za Sjeverni pol i fotografiranje s djedicom

    SHARE

    pokloni, darovi

    U sklopu kazališne predstave Vitez bez konja održati će se nagrađivanje najljepšeg pisma za Sjeverni pol i fotografiranje s djedicom.

    Podjela nagrade i slikanje s djedicom održati će se 22. prosinca 2017. godine s početkom od 15:30 sati