MUP raspisao natječaj za upis polaznika/ca za zanimanje policajac/ka u 2018./2019. godini

  SHARE
  foto:ilustracija
  foto:ilustracija

  Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019. godini.

  Planira se upis 600 polaznika/polaznica, a program će započeti 10. rujna 2018. godine.

  Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:
  – imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,
  – nemaju navršenih 28 godina na dan 10. rujna 2018. godine,
  – imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
  – imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
  – su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
  – nisu članovi političke stranke.

  Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale
  Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
  s naznakom „za natječaj“.

  Rok za podnošenje prijava je od 1. ožujka do 6. srpnja 2018. godine.

  Cijeli sadržaj preuzmite ovdje: natječaj i obrazac za prijavu.