Marina Barić osvojila prvo mjesto na 19. zimskom spremanju u Antinu

SHARE

Marina Barić  folkor, nošnja

Na 19. zimskom spremanju u Antinu, u kategoriji snaša, prvo je mjesto osvojila Marina Barić u nošnji iz Branjinog Vrha.

Za ovu je prigodu, prema starim fotografijama, sačuvanim dijelovima originala i kazivanjima rekonstruirano i prvi put nakon 70-tak godina prikazano najsvečanije oglavlje mladih snaša tzv. “ubradač” ili “ubrađaj”.

Riječ je o kapici sa ćoškovima, koprenskom maramom, a sve bogato zakićeno zrnjem, iglama, pantličicama, drtavcima, dronjkima… S obzirom na starinu oglavlja te činjenicu da više nema baka koje su ga nosile, bilo je više nego izazovno rekonstruirati ga i predstaviti pred stručnom komisijom.

Ono što je najvažnije jest činjenica da je još jedno starinsko oglavlje sačuvano od zaborava. Sinergijom nekolicine zaljubljenika u folklor dodan je još jedan kamenčić u prekrasni, šareni baranjski mozaik.