Kopački rit: Jedan od najljepših Parkova prirode

  SHARE

  Područje Parka prirode Kopački rit nalazi se na kranjem sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske. Ravničarski dio geografske cjeline Baranje u sastavu Osječko-baranjske županije, područje između rijeka Drave i Dunava te državne ranice s Republikom Mađarskom.

  Kopački rit je poplavno područje nastalo djelovanjem dviju velikih rijeka Dunava i Drave.

  Na širem području izvan Parka prirode, zapadno i sjeverno na rubu nekadašnje poplavne doline, nalaze se naselja Bilje, Kopačevo, Vardarac, Lug, Grabovac, Kneževi Vinogradi, Suza, Zmajevac, Batina i Zlatna Greda, od kojih je Bilje prijelazno, jače urbanizirano naselje, a ostala naselja su ruralna. Na desnoj obavi Drave, jugozapadno od Parka prirode nalazi se grad na Dravi Osijek.

  Reljef područja Kopačkog rita je rezultat rada vode, kako same rijeke tako i poplavnih voda koje plave područje. Rijeke u svom živom toku stvaraju sprudove i otoke-ade-te rukavce koje ovdje zovu „Dunavac“ ili „stara Drava“. Nasuprot tome vode na poplavnom području na jednom mjestu talože nanose dok na drugom mjestu produbljuju teren, te cijelo područje dobiva specifičan valovit izgled. Tako nastaju bare (tj. depresije) i grede (tj. povišena područja) koje se pružaju stotinama metara jedna pored druge. Bare i grede su dugačke i uske. Između bara i greda visinska razlika iznosi najviše 8 metara. Bare se na krajevima spajaju i preko jednog prirodnog kanala tzv. „foka“, te ulaze u Dunavac ili Dunav. Cijelo poplavno područje poprima oblik delte. Takav fenomen kod drugih Europskih rijeka u ovakvom obliku nije poznat te daje ovom području svjetski značaj jer ga i mnoge druge, veće i značajnije rijeke u svijetu nema.

  1993. godine Kopački rit je zbog iznimne prirodne vrijednosti uvršten na Popis Ramsarskih područja. Od 1971. godine potpisana je Konvencija o vlažnim područjima od međunarodnog značaja osobito kao staništima ptica močvarica. A potpisna je u iranskom gradu Ramsaru. Od 1991. godine Hrvatska je punopravna članica Ramsarske konvencije.

  Kopački rit je i na listi programa IBAs – program koji je razvio BirdLife, globalno udruženje za zaštitu ptica, njihovih staništa i globalnu biološku raznolikost.

  Kopački rit je određen kao područje od međunarodne važnosti. Ekološka mreža je sustav najvrjednijih područja za ugrožene vrste, staništa, ekološke sustave i krajobrazbe.