Europski dan Pravosuđa

    SHARE

    sudski čekić, sud

    Europski dan pravosuđa ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe o Europske komisije, država članice Vijeća Europe već tradicionalno obilježavaju 25. listopada, sa svrhom upoznavanje građana s djelovanjem pravnog sustava u njihovim zemljama, edukaciji i informiranju o njihovim svakodnevnim pravima u pravosuđu, u kojem cilju se organizira manifestacija “Dan otvorenih vrata”.