Dobrovoljno vatrogasno društvo Petlovac

  SHARE

  Dobrovoljno vatrogasno društvo Petlovac osnovano je 1946. godine. Osnovali su ga stanovnici koji su u mjesecu travnju iste godine doseljeni iz Međimurja te koji su sa sobom donijeli bogatu tradiciju vatrogastva. Vatrogasno društvo tada je brojalo 20 aktivno izvršujućih članova. Prvi vatrogasni dom nalazio se uz mjesnu crkvu. Opremljenost doma u to vrijeme bila je vrlo skromna, a sastojala se tek od zaprežne-ručne vatrogasne štrcaljke, nekoliko cijevi i kanti za vodu.

  Dvije godine nakon osnutka društvo se seli u nove prostorije Vatrogasnog doma, na lokaciju današnjeg Doma kulture Petlovac.

  DVD Petlovac kontinuirano je djelovao uz stalan porast broja članova do kolovoza 1991. godine kada je Baranja u Domovinskom ratu okupirana, a mještani raseljeni.
  Nakon mirne reintegracije Baranje u hrvatski pravni sustav godine 1998. mještani su se vratili u potpuno opljačkano i opustošeno selo, a istu sudbinu mještana dijeli DVD-a Petlovac čija je oprema bila opljačkana, a Vatrogasni doma u potpunosti je bio devastiran.
  DVD Petlovac je među prvim udrugama obnovio svoj rad u Baranji i to 1998. godine ponajviše najviše zahvaljujući svom zapovjedniku kasnije i predsjedniku, na žalost svih članova DVD-a Petlovac, svih vatrogasaca i Baranjaca sada pokojnom gospodinu Franji Bartoliću, koji je okupio i organizirao ljude širokog srca u vatrogasnu udrugu ne samo u Petlovcu već i u cijeloj Baranji.

  Na incijativu vizionara i istinskog ljubitelja vatrogastva Franje Bartolića u proljeće 2003. godine započelo se s izgradnjom današnjeg Vatrogasnog doma DVD-a Petlovac. Nakon izgradnje vatrogasni dom postaje jedno od najboljih i opremljenijih vatrogasnih domova usudio bih se reći na području cijele Hrvatske. Također je važno istaknuti kako je DVD Petlovac u suradnji s općinom Petlovac aplicirao projekt toplinske izolacije objekta te ga u 2015. godine očekuje potpuna obnova fasade.

  Danas DVD Petlovac broji 50 članova, a sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, postrojba je potpuno operativna, a u svome vlasništvu još ima i Vatrogasni dom sa tornjem, navalno vatrogasno vozilo te kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca, traktorsku cisternu i žaprežnu-ručnu vatrogasnu štrcaljku.
  Svake godine u mjesecu lipnju održava se otvoreno međunarodno vatrogasno natjecanje sa ručnim-zaprežnim vatrogasnim štrcaljkama na koje je društvo izuzetno ponosno ističe tajnica društva Vesna Salai. Isto od 2014. godine nosi naziv po pokojnom zapovjedniku ”Memorijal Franjo Bartolić”.

  Zaštitnik DVD-a Petlovac je kip „Svetog Florijana“, koji je bio poklon gospodina Nenada Radojčića – direktor tvrtke Vatropromet d.o.o. Zagreb. Gospodin Nenad Radojčić dugogodišnji je počasni član DVD-a Petlovac i kum „Svetog Florijana“, dok je kum Vatrogasnoj zastavi DVD-a Općina Petlovac.

  Za kraj ovog članka pozdravljam vas uz slogan DVD-a Petlovac kao i svih vatrogasaca:
  Vatru gasi – brata spasi!!!

  izvor:24info.hr