Danas se obilježava Međunarodni dan žena

  SHARE
  foto:pixabay
  foto:pixabay

  Svake godine 8. ožujka obilježava se Međunarodni dan žena (skraćeno Dan žena), popularno nazvan „Osmi mart“.

  Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Poštovanje, ljubav i priznanje-to su glavne riječi kojima se danas opisuje ovaj dan.

  U početku se dan nazivao „Međunarodni Dan Radnih Žena“ a obilježavao se kao socijalistički politički događaj – s vremenom dan je postao dio kulture mnogih zemalja, prije svega u Istočnoj Europi, Rusiji i zemalja bivšeg socijalističkog bloka.

  Često se danas dan svodi na poklanjanje cvijeća, poneku lijepu riječ, no nekada je ovaj dan značio mnogo više, predstavljao je dan borbe, dan izlaska iz patrijarhalnih okvira reakcionarne  povijesti koja je žene stoljećima tretira kao građane drugog reda.

  Kako je nastao Dan žena?

  8. marta 1857-e godine u New Yorku su u štrajk stupile radnice tvornice tekstila, zahtijevajući bolje uvjete rada za žene. Na isti dan, na istome mjestu samo 51-godinu kasnije, ponovno je došlo do štrajka žena. Radnice su najprije bile zatvorene u tvornici iz koje nisu mogle izaći, a potom je izbio požar.

  Požar u kojem su izgorile 129 žena. U sjećanje na ovaj događaj, godinu dana kasnije u New Yorku je po prvu put obilježen 8. mart, Dan žena.

  1910-te u Kopenhagenu, na drugoj internacionalnoj konferenciji žena dogovoreno je da se jedan dan u martu proglasi Danom borbe žena za njihova prava. Tako je za prvi međunarodni Dan žena proglašen 19-ti. Naime, tada su žene Njemačke, Danske, Austrije, Švicarske i Amerike zatražile pravo glasa.

  1918-te je u Njemačkoj po prvi puta uvedeno pravo žena da glasaju ali i da budu izabrane. To je bio prvi veliki uspjeh pokreta žena u ovoj zemlji.

  Dvije godine radnije, 8. marta u Petersburgu, žene, Ruskinje zaposlene u tekstilnoj industriji stupile su po ugledu na Amerikanke u štrajk. Ovaj štrajk doveo je kasnije do izbijanja februarske revolucije u Rusiji. Na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena u Moskvi, 1921-e odlučeno je da se 8. mart u cijelom svijetu proglasi Međunarodnim Danom žena. Na ovaj dan podsjeća se na njihovu dugogodišnju borbu u kojoj su najveći uspjesi bili uvođenje osam satnog radnog vremena, ujednačavanje plaća za muškarce i žena ali i zaštita majki te uvođenje porodiljnog odmora.