BELI MANASTIR: predavanje “Novi Zakon o udrugama”

  SHARE

  BELI MANASTIR- na jučerašnjem predavanju “Stanje provedbe LEADER-pristupa u RH i novi Zakon o udrugama” okupilo se svega 7 predstavnika udruga.

  Predavači su bili:
  Lidija Dabić (LAG Baranja)
  Branislav Vorkapić (OGI)
  Daniela Milosavljević (OGI)

  Organizatori predavanja su Lokalna akcijska grupa (LAG) Baranja u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje i Organizacijom za građanske inicijative u sklopu manifestacije “Dani udruga Baranje”