Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva

  SHARE
  foto: pixabay
  foto: pixabay

  17. svibnja od davne 1969. godine obilježava se Svjetski dan telekomunikacija, dok se Svjetski dan informacijskog društva obilježava od studenoga 2005. U studenome 2006., prema odluci Međunarodne telekomunikacijske unije, obilježavanje obaju dana stavljeno je pod zajednički nazivnik te je 17. svibnja proglašen Svjetskim danom telekomunikacijskog i informacijskog društva.

  Svrha obilježavanja ovog dana podizanje je svijesti o mogućnostima koje pruža uporaba interneta te drugih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

  Zanimljivosti:
  Gotovo četvrtina kućanstava nema internet
  Rezultati spomenutog istraživanja pokazuju da je u 2015. opremljenost kućanstava informacijskim i komunikacijskim tehnologijama porasla u odnosu na godinu prije. Naime, čak 76,7% kućanstava bilo je opremljeno računalom, što je za 11,2% više u odnosu na 2014. Isto tako, u 2015. je primijećen i znatan porast broja kućanstava sa širokopojasnim pristupom internetu – gotovo sva kućanstva imaju pristup, a te je godine u odnosu na 2014. više porastao mobilni (8,6%) nego fiksni (2,2%) pristup, što ne čudi s obzirom na sve veću dostupnost mobilnih uređaja poput tableta, mobilnih telefona i USB modema koji se koriste 3G/4G tehnologijom. Ipak, od ukupnog broja anketiranih kućanstava, u 2015. njih 23,3% nema internetski priključak, a najčešći razlozi tomu jesu nepostojanje potrebe te previsoka cijena usluge i potrebne opreme.

  Raste broj korisnika računala i interneta u dobnoj skupini 65+
  U odnosu na dobnu strukturu korisnika, primijećeni su pozitivni pomaci, iako, očekivano, najmlađa populacija još prednjači u uporabi računala, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Ipak, raste i broj korisnika starijih dobnih skupina pa je tako broj korisnika iznad 65 godina porastao u 2015. za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu, a sličan trend primijećen je i kod korisnika interneta, gdje je broj korisnika iznad 65 godina porastao za 6,2%.

  Internet se najviše koristi za čitanje novina i časopisa
  Što se pak tiče namjene uporabe interneta kod pojedinaca, usporede li se rezultati s onima iz 2014., može se primijetiti da se navike korisnika nisu bitnije promijenile. Tako se najviše pojedinaca u 2015., njih 89,3%, internetom koristilo za čitanje novina i časopisa, a u nešto manjem postotku, njih 81,6% za prikupljanje informacija o proizvodima i uslugama. U najmanjem postotku (23,5%) internet se koristio za traženje zaposlenja.

  Društvenim mrežama više se koriste muškarci

  Iz godine u godinu raste i broj korisnika društvenih mreža. U 2015. od ukupnog broja ispitanika gotovo polovica izjasnila se da se koristi društvenim mrežama, njih 44,6%, a muškarci i žene koriste se njima u podjednakoj mjeri, tek 2,2% više muškaraca nego žena.