11. Pokladno jahanje s bušama u Branjinom Vrhu

SHARE
Foto: Visit Baranja
Foto: TZB

Baranjske tradicije svjedoče mnogi događaji koji se i dan danas njeguju i čuvaju kao dio tradicijske kulturne baštine plodnog ravničarskog kraja. Jedan od tradicijskih događaja Baranje od posebne vrijednosti je Pokladno jahanje koje, kao stari narodni običaj. Pa će se tako Pokladno jahanje u Branjonom Vrhu održati 10. veljače 2018. godine.

Raspored:11. Pokladno jahanje s bušama
12:00 h okupljanje sudionika ispred Doma kulture
12:45 h posveta konja i jahača
13:00 h povorka – obilazak postaja
17:00 paljenje fašnika ispred Doma kulture

Dođite i zabavite se!